Fejlbehandlet

FEJLBEHANDLET HUD

Kendetegn

  • Pergamentagtig i overfladen

  • Fedtet i dybden

  • Fine porer

  • Mange sorte hudorme

  • Evt. urenheder – bumser

  • Karsprængninger

Kan skyldes

  • Forkert behandling/produktvalg

  • Manglende pleje af huden

  • Du renser din hud med almindelig sæbe og vand

Produkter til fejlbehandlet hud